viksbergsskolan.jpg
Viksbergsskolan, Viksbergshallen & Viksbergsförskola, Multidisciplinära installationer, Södertälje

Viksbergsskolan, Viksbergshallen & Viksbergsförskola

Instamate AB f.d Division Installation inom DynaMate AB valdes till totalentreprenör i partnering inom ventilation & styrinstallationer tillsammans med NCC & Telge Fastigheter gällande projekten Viksbergshallen, Viksbergsskolan samt Viksbergsförskola.

Samverkan/partnering innebär att vi medverkar redan i planeringsstadiet, tillsammans med beställare, arkitekter, konstruktörer, skapar förutsättningar för beställarens mål med projektet. Arbetsformen övergår från planering/projektering till utförande. Ekonomi hanteras med aktivt budgetarbete, öppen redovisning och löpande räkning där beställare har full insyn i utfört arbete, tidredovisning och leverantörsfakturor.

Projektet påbörjades i augusti 2016 och skolan invigdes hösten 2018.

Installationerna utfördes i 3 fastigheter om totalt ca 6500 m2.

 

Under projektgenomförande hade vi en styrka på ca 8 montörer inom ventilation & styr.