dsc_5614.jpg
SEEL Nykvarn & Göteborg , Multidisciplinära Installationer

SEEL Nykvarn och Göteborg

Instamate AB har genomfört installationer vid bygget av två testanläggningar (Göteborg & Nykvarn) för batteriutveckling inom fordonsindustrin. Redan när bygget startade 2022 var anläggningarna helt uthyrda, ett bevis på att behovet av moderna batterier inom fordonsindustrin är stort för att klara övergången till fossilfria transporter.

Instamates slutkund är SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory) som driver projektet i samarbete med Chalmers och RISE (Sveriges forskningsinstitut) för forskning och utveckling av elektromobilitet. Målet är att förbättra effektiv kunskapsuppbyggnad och samarbete för att påskynda utvecklingen av elektrifierade transporter. Vid anläggningen i Nykvarn utanför Södertälje kommer fordonsindustrin att få möjlighet att prova prototyper och produkter i en miljö med toppmodern utrustning. 

-Det är en tekniktung anläggning med mycket höga krav på el, kylning och ventilation, projekt som passar Instamate väldigt bra. Till den här anläggningen levererar vi både fastighetsinstallationer och processinstallationer. Projektets syfte ligger i tiden - batteriutveckling inför framtiden, berättar Daniel Eriksson, vd för Instamate AB.