lss.png
LSS Boende , Multidisciplinära installationer, Botkyrka

LSS Boende Botkyrka

Instamate AB valdes till totalentreprenör inom ventilation, rörinstallationer & sprinkler av PEAB Sverige AB gällande projektet LSS Boende i Botkyrka kommun, fristående hus med totalt 6 lägenheter och gemensamhetslokaler.

Projektet påbörjades hösten 2019 och boendet slutbesiktades i april 2020.

Installationerna utfördes i 1 fastigheter om totalt ca 600 m2.

 

Under projektgenomförande hade vi en styrka på ca 4-6 montörer inom ventilation, rör & sprinkler.