moertvik.png
Mörtviksskolan kök, Multidisciplinära installationer, Skogås

Mörtviksskolan till- och ombyggnad kök

Instamate AB valdes till entreprenör inom ventilation & rörinstallationer av PEAB Sverige AB gällande projektet ombyggnation av Mörtviksskolans kök. Under byggtiden har provisoriskt mottagningskök upprättats för att fortsatt  tillgodose slutkund om en fungerande matsal för elever och lärare under renovering & ombyggnad

Projektet påbörjades semestern 2020 och har genomförts i etapper fram till slutbesiktning i Mars 2021.

Under projektgenomförande hade vi en styrka på ca 4-6 montörer inom ventilation & rör.