instalco-foervaervar-del-av-dynamate.jpg

Instalco förvärvar installationsdivision från DynaMate

Instalco förvärvar DynaMate AB:s division för tekniska installationer. DynaMate är ett helägt dotterbolag till Scania CV AB i Södertälje.

Instalco övertar verksamheten inom divisionen för installationer av el, VS och ventilation. Verksamheten omsätter årligen cirka 135 miljoner och omfattar ett 50-tal medarbetare.

- Förvärvet förstärker och utvecklar vårt erbjudande inom industriområdet. Samtidigt har vi som installationskoncern möjlighet att utveckla divisionens verksamhet i framtiden, säger Robin Boheman, förvärvs- och affärsutvecklingschef på Instalco.

DynaMate tillhandahåller produktions- och underhållsrelaterade tjänster inom tre divisioner - service, underhåll, installation. En av de största kunderna för installationsdivisionen är Scania.

 -Det känns väldigt positivt att verksamheten övergår till Instalco som är en renodlad installationskoncern där vi kan ta verksamheten till nästa nivå tillsammans med de andra bolagen i gruppen, säger Daniel Eriksson, Divisionschef Installation på DynaMate.

- Förvärvet av den här divisionen öppnar upp nya affärsmöjligheter inom industrin både för affärsområde Öst men även för Instalco som helhet, säger Peter Westman, affärsområdesansvarig för Instalco Öst.

Instalco förvärvar 100 % av verksamheten i installationsdivisionen av DynaMate AB med beräknat tillträde i början av maj.