stambyte.jpg
Stambyte 198 lägenheter

Gravyren - 198 lägenheter

Instamate AB har fått förtroendet som totalentreprenör inom vs gällande stambyte & renovering av 198 lägenheter åt SGV i Södertälje. 

I april 2022 påbörjades projektering och projektet beräknas stå klart i Q1 2024. 

Uppdragets beräknas sysselsätta 2-4 medarbetare under genomförandeperioden.