max_6.jpg
Ombyggnation inför ny MAX etablering

MAX - Ombyggnation inför ny etablering

Instamate AB har fått förtroendet att vara multidisciplinär totalentreprenör  inom el, rör, ventilation, kyla, styr & bygg åt MAX gällande hyresgästanpassning av 600m2 lokal för ny etablering av MAX restaurang i Stockholm. 

I maj 2022 påbörjades projektering och restaurangen beräknas stå klart i september 2022. 

Uppdragets beräknas sysselsätta 20-25 medarbetare under genomförandeperioden.