Vi människor behöver skydd mot olika partiklar i luften, men även maskiner, elektronik och annan teknik kräver ren luft. Rätt fläktar och filter är oerhört betydelsefullt för en behaglig och dammfri inomhusmiljö.

Vi utför allt från om- och tillbyggnationer, reparation och service till rena nybyggen.

Vi är en komplett leverantör och erbjuder tjänster inom ventilation, isolering samt styr och övervakning. Vi kan också konstruera fungerande anläggningar.

Vi har lång erfarenhet av att lösa komplicerade krav och frågeställningar från industrin.

Tack vare en bred samlad kompetens inom företaget kan vi genomföra många entreprenader från projekteringsfasen, vidare genom entreprenadfasen och fram till slutbesiktning och godkänd anläggning.

Ofta är det VVS-konstruktören som tagit fram en konstruktion med en tänkt funktion. Sen ska det tekniska lösas av projektledningen som också ska följa regler och krav som gäller för utrustningen och komponenterna, samt gör materialvalen.

Både nya och äldre installationer ska skötas om för säker drift och bästa ekonomi. Vi erbjuder allt från ett totalåtagande till enstaka servicebesök.

Vid ett totalåtagande så sköter vi anläggningarna, med allt från energistatistik och återrapportering till byte av filter och remdrifter samt vidarerapportering till myndigheter om så krävs. Här kan vi använda webbaserade lösningar som håller koll på drift, energiåtgång och larmhanteringar.