OVK Besiktningar

Vi är ackrediterade och utför OVK besiktningar. OVK är en obligatorisk kontroll av ventilationssystem. Besiktningen är kontinuerlig och byggnader ska enligt svensk lag besiktigas.