Vi utför alla förekommande elinstallationsarbeten samt underhåll och service på elanläggningar inom industrin och övriga fastigheter.

För el inom produktion har vi kompetens för att arbeta med maskinstyrningar, maskinflyttar, ändring av montagelinjer samt kraftförsörjning till maskiner och övrigt .
Vi utför också installation av el inom kontor och lagerlokaler.

Våra elområden:

  • El kraft samt belysningsanläggningar
  • Data nät
  • Brand o inbrottsanläggningar
  • Kamera övervakning CCTV

Projekten börjar oftast med en ide eller ett önskemål från kunden som vi sen konstruerar/ projekterar samt installerar till färdig handling.
Vi har en djup kunskap inom hela el-området som vi fått efter många års erfarenhet.
Vårt mål är att skapa en säker och energisnål elanläggning hos er.